Mediátor
aki pártatlan, független, elfogulatlan személyként segíti a vitás feleket

 

Dr. Krémer András

Közvetítő (mediátor)

  • Szakterülete a konfliktuskutatás, konfliktuskezelés, konszenzuskeresés, kollektív probléma-megoldás elméleti és gyakorlati kérdései, ideértve a participáció, a közösségi tervezés, stratégiai tervezés kérdéseit is. E tárgyban az utóbbi években számos képzésben vett részt, hallgatóként és trénerként egyaránt, melyek során több nemzetközi és hazai szervezet is elfogadta mediátorként, trénerként, (CDR (USA), ILO, FMCS (USA), ACAS (UK), Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat). PhD disszertációját a konfliktus, kommunikáció témákhoz szorosan kötődő társadalmi hatásvizsgálatok témakörében készítette. 2005-2011 között az Országos Mediációs Egyesület elnöke, jelenleg alelnöke. Több mint húsz éve foglalkozik az alternatív vitarendezés gyakorlati alkalmazásával, "alapító tagja" a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatnak, a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat tanácsadója, tíz éven keresztül irányította a hazai oktatásügyi konfliktuskezelés állami intézményét, több mint huszonöt éves egyetemi oktatói tevékenysége során fejlesztette és oktatta az alternatív vitarendezés tárgyakat is. Közvetítői minőségében eddig mintegy 500 vita megoldásában vett részt (85% feletti sikerességi aránnyal), s a viták jellege igen széles skálán mozgott, az oktatási, környezetvédelmi, munkaügyi vitáktól egészen a közösségi, szervezeti, gazdasági és családi konfliktusokig. Számos hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást, e tárgykörben több tíz publikációt jegyez. A Magyar Igazságügyi Akadémiával együttműködésben megvalósított bírósági mediátorok képzésének kifejlesztője. Szervezeti ombudsman szerepet is betölt.